Plata pentru proiectele de consultanta se efectueaza doar prin virement bancar (pe card), prin completarea unui formular de plata online. Plata se realizeaza pe data de 15 a fiecarei luni.