DATE CU CARACTER PERSONAL

SCOPURILE PRELUCRĂRII

CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A STABILI PERIOADA DE STOCARE

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TRANSFERURI DE
DATE CU CARACTER
PERSONAL ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE ȘI A SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Prenume și nume

Adresă

Număr telefon

Semnătură

Adresă e-mail

Premii primite, sume datorate bugetului de stat conform campaniei promoționale


Adresă corespondență


Date identificare (nume, prenume, adresă) și de contact (e-mail, telefon) ale împuternicitului


Carte identitate

Desfășurarea campaniei promoționale

Durata Contractului și o durată necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului (legislația aplicabilă și termenele de prescripție a drepturilor la acțiune)

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6, alin. 1, lit. b din Regulament)


Nu este cazul

Nu este cazul

Furnizarea de informații către

diverse instituții, autorități

publice, arhivare

Durata Contractului și o durată necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului (legislația aplicabilă și termenele de prescripție a drepturilor la acțiune)

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6, alin. 1, lit. c din Regulament)

Instituții și/sau autorități publice și terțe entități

Nu este cazul

Recuperarea creanțe, soluționarea altor aspecte judiciare

Durata Contractului și o durată necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului (legislația aplicabilă și termenele de prescripție a drepturilor la acțiune)

Interesul legitim al Operatorului de a exercita și apăra diferite cereri/acțiuni la instanțele de judecată, autorități, instituții
publice și alte entități, conform legii (art. 6, alin. 1, lit. f din Regulament)

Instanțe de judecată, organe de arbitraj, profesioniști în aria insolvenței și falimentului, executori judecătorești, societăți de recuperare creanțe/debite, avocați, traducători, experți, mediatori, instituții de credit, instituții publice, instituții de presă, auditori și alți terți

Nu este cazul

Realizarea de statistici, analize interne, dezvoltare produse și servicii

Durata campaniei promoționale și o durată necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului (legislația aplicabilă și termenele de prescripție a drepturilor la acțiune)

Interesul legitim al Operatorului de evaluare a activitatii curente in vederea imbunatatirii si dezvoltarii acesteia, inclusiv pentru furnizarea de oferte personalizate (art. 6, alin.1, lit. f din Regulament)


Operatorul

Nu este cazul

Tipărirea și transmiterea corespondenței


Executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6, alin.1, lit.b din Regulament)

Terții care asigură tipărirea și transmiterea corespondenței

Nu este cazul